قوانین و حرمت:

«قوانین مسافرانِ رهایی ماندگار»

1- مسافران‌ رهایی، تشكل مردمی مستقلي است، كه با توكل بر خداوند یکتا، حركت خود را ادامه مي‌دهد.

2- شرط عضويت در این گروهِ خودیاری، پذيرفتن اصول و قوانين این تشکل و تمايل به رهايي از دام اعتياد مي‌باشد.

3- در این تشکل هرگونه فعالیت سیاسی ممنوع می‌باشد

4- توهین به افراد (اشخاص حقیقی و حقوقی) مذاهب، قومیتها، عقاید و قضاوت در مورد دیگران ضد ارزش بوده و ما را از هدف اصلیمان دور می‌کند

5- هدف اصلي گروه؛ تحقيق و پژوهش در جهت شناخت انسان، انواع مواد اعتیادآور (مخدر، محرک، روانگردان)، ارائه آموزش و راهکار مناسب به فرد مصرف‌کننده و خانواده‌اش براي رهايي از اعتياد مي‌باشد.

6-تلاش این تشکل بر اساس آموزش، پيشگيري، رهایی از اعتياد و اولویت اصلی این گروه خدمت به هم‌نوع در جهت کمک به افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر با استفاده از توان داخل و خارج گروه می‌باشد.

7-كليۀ سازمان‌ها،گروه‌ها و تشکل‌های مشابه از نظر ما محترم بوده، نظری در مورد آنها نداریم نه رد می‌کنیم نه تایید می‌کنیم

8-خادمین این تشکل از بين اعضای رها شده که حضور مفید در گروه داشته و تابع قوانین گروه باشند انتخاب می‌شود

9- افرادی اجازه اعلام رهایی دارند که رهایی آنها توسط مسئول کیفیت رهایی تایید شده باشد از این رو مصرف هرگونه مواداعتیادآور(مثل مخدر روان گردان قرص الکل و..) که از طرف گروه اعلام می‌شود عود مجدد محسوب شده و رهایی فرد صفر می‌شود

10-در این تشکل درمان دارویی انجام نمی‌شود در صورت لزوم فرد به کلینیک مجاز و پزشک متخصص(طرف قرارداد) معرفی می‌شود.

11-در حال حاضر تا کسب شرایط لازم هیچگونه بستری از قبیل کمپ و خانه بهبودی در تشکل انجام نمی‌شود ولی با مراکز مجاز همکاری دارد.

12- این تشکل به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نبوده و منابع مالی این گروه از بین اعضا و حامیان آن تأمین می‌شود.

13-تصمیمات گروه؛ توسط شورای تصمیم‌گیری و تأیید دبیرکل گرفته می‌شود.

14- ما بر این باوریم که فرد مصرف کننده بیمار است و به تنهایی قادر به درمان خود نبوده و نیاز به یاری دارد. و موثرترین راه برای رهایی و پایداری( فرد مصرف کننده و درگیر اعتیاد) تغییر تفکر، گفتار و رفتار او می‌باشد

15- تجربه ثابت کرده که هیچ فردی را نمی‌توان به اجبار وادار به قطع وابستگی کرد ولی می‌توان به او از طریق مشاوره و راهنمایی، یاری رساند تا بتواند در مسیر درست حرکت نماید.

16- رشد معنوي این گروه بر مبنای عقل، ایمان، اخلاق، ادب، (احترام به تازه‌واردین و پیشکسوتان)، رعایت قوانين و حرمت مي‌باشد.