رابطه راهنما و رهجو

به نام خداوند بخشنده مهربان

«هرکس نفسی را نجات بخشد گویی همۀ نفس‌ها را نجات بخشیده»

جزوه آموزشی

((رابطه راهنما و رهجو ))

تهیه و تنظیم: کارگروه علمی

جمعیت مسافران رهایی1396

باور ما توانستن بود و توانستیم

رابطه راهنما و رهجو

هدف اصلی رابطه بین راهنما و رهجو؛ رهایی و پایداری است.رعایت مواردی كه با استفاده از آن راهنما و رهجو می‌توانند روابط سالم‌تر و موثرتری با یکدیگر داشته تا تمرکز خود را بر روی هدف اصلی این رابطه که رهایی از اعتیاد است را حفظ کنند.

زمانی كه راهنما مسئوليت راهنمايی رهجوی جديد را بر عهده می‌گيرد بهتر است كه دو طرف درباره مسائل زير با يكديگر به توافق برسند:

از کسی که قرار است رهجوی شما شود بپرسید :

1- آیا شما برای رهایی از بیماری اعتیاد حاضرید هر نوع سختی که لازم باشد را تحمل کنید؟ 

2- برای رسیدن به رهایی حاضر به انجام چه کارهایی هستید و از چه کارهایی می‌توانید دست بردارید؟

3- به رهجوی خود توضیح دهید که منظور شما از انجام دادن هر کاری برای به دست آوردن رهایی چیست.

4- آیا اولویت اول زندگی شما رهایی است و تمایل به رهایی دارید؟

5- آیا برای درمان حاضر به انجام کارهای لازم هستید و به آن متعهد و پایبند هستید؟

6- به رهجوی خود توضیح دهید که منظور شما از تعهد و پایبندی چیست.( برای مدتی که سرگرم آموزش هستید) مثلا:  خودداری از شروع یک رابطه جدید احساسی و عاشقانه، خودداری از طلاق دادن یا طلاق گرفتن، تغییر دادن محل زندگی، یا خودداری کردن از سفر و مسائلی از این قبیل.

7- آیا از نقش من به عنوان یک راهنما در مسیر درمان و مسئولیت‌های من در این راه مطلع هستید؟

8- آیا حاضر هستید که اصول رهایی را تحت راهنمایی و حمایت من کار کنید؟

9- آیا تعهد میکنید که صحبت ها و اسرار یکدیگر را محرمانه نگه داشته و از افشای آن خودداری کنید؟

10- انتظارات و محدودیت‌های خود را با رهجویتان در میان بگذارید.

شناخت و انتظارات

هر دو طرف باید شناخت مشخصی در خصوص اهداف برقراری رابطه بین خود و رهجو داشته باشند.

لازم است که راهنما و رهجو درباره انتظارات و خواسته‌های خود با يكديگر گفتگو کرده و درباره وظایفی که در قبال يكديگر دارند به توافق و تفاهم برسند.

بايد توجه داشت كه در خصوص رابطه ميان راهنما و رهجو هيچ مقررات و روش خاصی وجود ندارد. همه ما، تجربيات، خصلت‌ها و روش‌های متفاوتی در زندگی داريم. روشی كه در مورد يك رهجو موثر واقع می‌شود ممكن است درباره رهجوی ديگر نتیجه بخش نباشد. اين موضوع از طبيعت و سرشت بشر سرچشمه می‌گيرد و به عنوان یک راهنما نباید تاثيری بر ما داشته باشد.

اگر چارچوب اين رابطه مشخص شود و با درك دقيق وظایف خود به عنوان راهنما می‌توانيم توجه خود را به هدف اصلی كه فراهم آوردن امكان درمان رهجو از طريق آموزش‌ها و انتقال تجربه متمركز نموده و آنچه كه ديگران به رايگان در اختيار ما قرار داده‌اند را به رايگان در اختيار ديگران قرار دهيم.

وقتی قوانین موجود را به كسی كه قرار است رهجوی ما شود توضيح دهيم در واقع به او یادآوری می‌کنیم كه ما چگونه راهنمایی برای او خواهیم بود، چگونه او را راهنمایی و از او حمایت خواهيم کرد، چه مواقعی در دسترس خواهيم بود و مطالبی از این قبیل. بهتر است با یکدیگر صحبت کنیم که آیا می‌توانیم با یکدیگر کار کنيم یا خیر.

توافق راهنما و رهجو

رابطه مستحکمی با رهجوی خود برقرار کنید و درباره اصول همکاری(حرمت و قوانین کارگروه) با یکدیگر به توافق برسید. در جلسات ابتدایی با رهجویتان بهتر است درباره مسائلی که در زیر به آنها اشاره شده است گفتگو کنید و در مورد آنها با هم به توافق برسید. این موارد را در روش کار خود به کار گیرید و پیشنهاداتی را که برای هر دو مناسب است انتخاب کنید. هرچند اینگونه توافقات بیش از حد، رسمی به نظر می رسد اما مفید و مناسب است. مانند هر نوع رابطه دیگر، در رابطه میان راهنما و رهجو نیز بهتر است که هر دو طرف بدانند که چه انتظاراتی می‌توانند از یکدیگر داشته باشند. این کار باعث خواهد شد تا رابطه میان راهنما و رهجو دوام بیشتری پیدا کند

 اصول مورد توافق

درباره اصول زیر با رهجویی که قرار است راهنمایی او را برعهده بگیرد گفتگو و به توافق متقابل برسید:

1- تمايل به رهایی(خواهان رهایی)

پيش از پذيرفتن مسئوليت راهنمایی يك رهجو بهتر است با صحبت کردن با او آگاه شوید كه آيا حاضر است برای رهایی از اعتياد، هر نوع سختی و زحمتی را قبول کند؟ آیا رهجویی كه به شما مراجعه كرده برای بدست آوردن رهایی خود حاضر به انجام چه کارهایی است و از انجام چه كارهایی خودداری می‌كند. دانستن آن باعث می‌شود شما در وقت و انرژی خود برای راهنمايی وی صرفه جويی کنید. اگر رهجوی شما حاضر نباشد كه رهایی از بيماری اعتياد را اولويت اول خود قرار دهد يا از انجام كارهایی كه به عهده اوست خودداری كند، در آن صورت بايد نتیجه گرفت که رهجو هنوز آمادگی ندارد. البته اين مساله نبايد باعث شود كه ما از كمك كردن به وی خودداری كنيم؛ ما می‌توانيم به شيوه‌های مختلف اين‌گونه افراد را حمايت و آنها را تشويق كنيم. می‌توانيم وی را با همه امكانات و روش‌های موجود در گروه برای حمايت از وی آشنا کرده و مزايای زندگی سالم را به او يادآور شويم. در این صورت می‌توان امیدوار بود كه رهجو از انكار دست برداشته و به درمان فکر می‌کند وعلاقمند می‌شود

آموزش‌هایی كه از طريق گروه برای افراد مصرف کننده ارائه می‌شود در اصل برای كسانی كه توان قطع مصرف مواد مخدر را از دست داده و به تنهایی نمی‌توانند ترك کنند و در راه رهایی خود گام بردارند. اين افراد به كمك ديگران احتياج دارند. چون احتمالا آنها  همه راههای ممكن برای قطع مصرف مواد مخدر را آزمايش كرده و نتيجه‌ای از تلاش‌های خود نگرفته‌اند. البته بايد توجه داشت كه آموزش‌های گروه برای بسياری از مصرف کنندگان ديگر كه هنوز به آخر خط و به اوج فلاكت و درماندگی نرسيده‌اند نیز موفقيت آميز بوده. برخی اثرات ويرانگر اعتياد بر زندگی ديگران را که می‌بينند به فكر ترك مواد مخدر می‌افتند. به هر صورت رهجو بايد آمادگی، تمایل و انگیزه کافی برای کسب آموزشهایی که گروه مسافران رهایی ارائه می‌دهد را داشته باشد و بتواند سختی‌های مسير درمان را تحمل كند. آنها بايد به مرحله‌ای رسيده باشند كه بدانند برای رهایی به كمك و حمايت ديگران احتياج دارند.

بهتر است علت تمایل رهجو برای رهایی از بیماری اعتیاد را بدانید(انگیزه بیرونی)، چون آگاهی از این موضوع که آیا او به خواست و اراده خود مراجعه کرده یا بر اثر فشار دیگران به درمان روی آورده؟. بسیاری از مصرف‌کنندگان نه تنها با تمام وجود به گروه مراجعه نکرده، بلکه در مورد آن دچار تردیدند. ممکن است برای راضی کردن همسر، اعضای خانواده، یا حتی حکم دادگاه، یا برای این که کار خود را از دست ندهند مجبور به ترک اعتیاد شده‌اند. اگر تصمیم‌گیری درباره ترک مصرف مواد مخدر از درون نباشد و عوامل و افراد دیگری او را وادار کرده باشند به احتمال زیاد پس از مدتی بار دیگر به سراغ مواد مخدر خواهند رفت؛ باید توجه داشت برخی مواقع، همین فشار و اجبار ديگران باعث رهایی آنها از اعتیاد شده.

در نهایت رهجو به هر شکلی که مراجعه کرده، باید تمایل داشته و در ادامه متعهد و پایبند باشد؛ در غیر این صورت به عنوان راهنما با مشکل روبرو خواهید شد و سعی در متقاعد كردن رهجو خواهيد نمود. وظیفه راهنما، حمایت از رهجو بر پایه اصول رهایی،( خواست، پذیرش و…) راهنمایی و مشورت لازم برای رهایی از بیماری اعتیاد است نه اجبار به پذیرفتن.

یکی از وظایف ما به عنوان راهنما یادآوری تعهد و پایبندی رهجو به اصول و قوانین گروه است. اعتیاد یک بیماری موذی و سخت است و با توسل به نفس اماره(بازی نفس) تمام تلاش خود را می‌کند تا ما را متقاعد کند که ما مشکلی نداشته و نیازی به آموزش نداریم. با هر حیله‌ای که شده تلاش می‌کند ما را ازارتباط با راهنما، کارگاه آموزشی و درمان دور کند. باید جنبه‌های مختلف بیماری اعتیاد را به رهجویمان یادآوری کنیم و بدانیم رهجو تا چه اندازه تمایل و آمادگی دارد که درمان خود را در اولویت اول قرار دهد.

2- نقش اصلی

به او بگویید که شما روانشناس یا مشاور حقوقی، اقتصادی و خانوادگی نیستید و نمی‌توانید همه مشکلات زندگی او را برطرف کنید. اصلی‌ترین وظیفه ما به عنوان راهنما نشان دادن مزايای رهایی به رهجویمان است. این وظیفه خود آنها است که مسئولیت بیماری خود را بر عهده بگیرند و از ابزارها و امکانات وآموزشها برای درمان خود استفاده کنند. رهجو بهتر است این مسائل را بداند تا دچار ناامیدی و سرخوردگی نشود و اگر دوباره به سراغ مواد مخدر رفت، ما را مسئول از سرگیری اعتیاد خود نداند. علاوه بر این، درک نقش و مسئولیتی که ما به عنوان راهنما بر عهده داریم، دارای اهمیت است چون وظیفه ما سهیم کردن رهجو در تجربیاتی است که کسب کردیم. ما کنترلی روی دیگران نداریم و نمی توانیم آنها را مجبور به قدم برداشتن کنیم.

اگر شما به عنوان راهنما نقش و محدودیت‌های خود را برای رهجویتان تشریح کنید؛ احتمال برقراری رابطه‌ای صادقانه و صمیمی بین شما بیشتر خواهد شد. شما با راهنمايی و كمك به یک فرد مصرف کننده؛ نهایت فروتنی و تواضع خود را به نمایش گذاشته‌اید. نتیجه این کار این خواهد بود که رهجوی شما مسئولیت بیماری خود را بپذیرد و کارهای لازم برای رهایی را انجام دهد. به کسی که قرار است رهجوی شما شود، توضیح دهید گرچه ممکن است به علت ایجاد رابطه راهنما و رهجو بین شما رابطه دوستانه‌ای برقرار شود و اینکه شما به عنوان یک عضو گروه هر آنچه را که در توان دارید برای درمان رهجوی خود انجام خواهید داد، اما باید بداند که اصلی‌ترین مسئولیت و وظیفه شما هدایت وی در رهایی است. بگذارید که رهجویتان بداند که شما به تعهد و مسئولیت خود به عنوان راهنما پایبند هستید و رابطه‌ای که بین شما و رهجو ایجاد شده است، رابطه ای است که هدف آن رهایی رهجو است و هیچ هدف ديگری را دنبال نمی‌کند اينكه رهجو برای حل مشكلات خود با شما به عنوان راهنمای خود مشورت كند و راهنمایی بخواهد اشكالی ندارد اما بايد بداند كه شما نه مرشد او هستید و نه انسانی كامل و بدون نقص که بتوانید برای همه مشكلات زندگی راه حل ارائه دهيد. نكته مهم‌تر اين كه بايد به رهجوی خود يادآوری كنيد از طريق عملکرد در آموزش و صبر می‌تواند با مشكلات زندگی كنار بيايد و زندگی بهتری برای خود فراهم کند نه از طريق شما.

(برابر تجربه و قوانین گروه هرگونه ارتباط مالی، خانوادگی و ارتباط بیرون از گروه ممنوع بوده وبه این ارتباط صدمه زده و از هدف اصلی دور می‌شویم مگر در موارد استثناء با اطلاع مسئول راهنمایان)

راهنمای خوب با کسب تجربه و آموزشهای لازم دريچه افكارش همواره بازاست به همین دلیل به راحتی می‌پذیرد که شاید وضعیت رهجویش متفاوت باشد. مثلا ممکن است رهجوی ما هنگام ورود به به اندازه ما عاجز و درمانده نباشد یا دیرتر در مسیر قرار گیرد. اینکه رهجو بخواهد با روشی متفاوت از روش ما و یا با سرعت کمتری حرکت کند، به این معنی نیست که او تمایلی به آموزش‌ها ندارد. ما باید به اندازه کافی فروتن باشیم و این نکته را بپذیریم روشی که ما (درگروه مسافران رهایی) داریم تنها روش ممکن برای رهایی از بیماری اعتیاد نیست. رهجوحق دارد برای خود هر راهی را که می‌خواهد انتخاب کند(سقوط آزاد یا تیپر) و حتی این آزادی را دارد که مرتکب اشتباه شود. وظیفه ما این است که رهجو را راهنمایی و همراهی کنیم نه اینکه ایده و افکار خود را در زمینه‌های گوناگون از جمله قدرت و اجبار به وی تحمیل و تلقين کنیم. برخی از رهجویان ممکن است خیلی زود با تغییر دیدگاه حالتی معنوی پیدا کنند و از آن به بعد آموزشها را با جدیت بیشتری دنبال کنند. برخی دیگر نیز ممکن است به تدریج با آموزشها و اصول رهایی آشنا شده و به رهایی دست پیدا کنند.

3- اعتماد

اغلب قادر نیستیم به دیگران اعتماد کنیم اما یک رابطه صحیح و مطمئن بین راهنما و رهجو می‌تواند به ایجاد اعتماد کمک کند و شهامت لازم برای آغاز یک زندگی جدید در رهجو را ایجاد کند. محرمانه نگه داشتن آنچه که رهجو به ما می‌گوید ازجمله معیارهای بسیار مهم و حیاتی در روابط میان راهنما و رهجو است. در طول درمان ممکن است رهجو محرمانه‌ترين و يا شرم آورترين مسائل زندگی خود را با راهنما در میان بگذارد. با گفتن مسائل مهم زندگی خود به تدریج احساس خجالت در شما از بین رفته و نتایج و عواقب بیماری خود را می پذیرید. به همین علت لازم است که میان راهنما و رهجو تفاهم متقابل ایجاد شود و هیچکدام آنچه را که درباره یکدیگر می‌دانند چه درباره اعتیاد یا مسائل زندگی در هیچ کجا بازگو نکنند. برخی از راهنماها حتی از فاش کردن نام رهجوی خود نیز خودداری می‌کنند. در مواقعی ممکن است به عنوان راهنما احساس کنیم لازم است آنچه را که رهجوی به ما گفته با راهنمای خود در میان بگذاریم. در چنین مواقعی بهترین کار این است که پیش از صحبت با راهنمای خود در این مورد از رهجو اجازه بگیریم.

با توجه به ماهيت بيماری اعتياد، فاش کردن اسرار رهجو ممکن است باعث عود مجدد وی شود. اصل رازداری با قاطعیت و شدت در کارگاه آموزشی و کارگروه مورد تاکید قرار می‌گیرد و اصلی است که باید در رابطه میان راهنما و رهجو کاملا رعايت شود. برخی از مواقع بايد با رهجو صادق باشيم و به او بگوئیم که ما قادر به درک و تحمل بعضی از مسائل (مثلا خشونت و..) نیستیم. ما به عنوان راهنما بايد نقاط قوت و ضعف خودمان را بشناسيم و بدانیم که چه کارهایی از دست ما ساخته و چه کارهایی از عهده ما خارج است. در موارد حساس و جدی بهتر است که ما رهجوی خود را به افراد متخصص همچون پزشکان متخصص، مشاوران و … معرفی کنیم.

4- صداقت

صداقت ازجمله اصول اساسی درمان و همچنین رابطه‌ای عمیق بین راهنما و رهجو ایجاد می‌کند. به همین علت راهنما بهتر است این موضوع را با رهجو در میان بگذارد، میزان حال و احساس خوب و پیشرفت در درمان به میزان صداقت ما بستگی دارد. داشتن صداقت عامل مهم و تعیین کننده‌ای در شتاب دادن و تداوم بخشیدن به روند درمان ما محسوب می‌شود. صداقت نقش مهمی در حفظ رابطه میان راهنما و رهجو دارد. به آنها بگوئید انتظار ندارید که رهجوی شما فردی کاملا بی عیب و نقص باشد چون خود شما نیز به تدریج صداقت داشتن را یاد گرفتید. به او بگویید که از وی انتظار دارید تا تمامی مسائل و مشکلات خود را صادقانه با شما در میان بگذارند. برای مثال، اگر عود مجددكرده است این موضوع را صادقانه به شما اطلاع دهد و اگر کاری را که شما از او خواسته بودید انجام نداده است؛ در کمال صداقت بگویند که انجام نداده؛ نه اینکه برای جلب رضایت شما دروغ بگوید و وانمود کند که به قول خود عمل کرده. توضيح دهيد که صداقت باید دو طرفه باشد یعنی این که خود شما نیز باید با رهجویتان صادق باشید. به او بگویید که رابطه راهنما و رهجو رابطه‌ای نمایشی نبوده و هدف از آن تحت تاثیر قراردادن یکدیگر نیست، و نباید به دروغ وانمود کنیم که به بهترین شکل ممکن عمل می‌کنیم. این که اصل بخشش و پذیرش به منظور التیام بخشیدن و کنارآمدن ما با ایراداتمان است.

در ضمن به رهجو بگوئید لازم نیست از همان ابتدا همه جزئیات و اسرار زندگی خود را برای شما فاش کند.

۲. قواعد مورد توافق

علاوه بر دستیابی به تفاهم با رهجوی خود درباره اصولی که به آنها اشاره شد، بهتر است درباره برخی از كارها و قواعد عملی مربوط به رابطه میان راهنما و رهجو نیز با یکدیگر به تفاهم برسید. این قواعد عملی عبارتند از:

دوره آزمایشی

واقعیت این است که در برخی از موارد رابطه میان رهجو و راهنما نیز همانند روابط دیگر آنچنان که باید و شاید مطلوب و دلخواه نمی شود. این احتمال وجود دارد که ما به دلایل مختلف نتوانیم مسئولیت راهنمایی فرد خاصی را ادامه دهیم. یا اینکه رهجوی ما به علت اختلاف نظر با ما درباره روش های ما بخواهد راه خود را از ما جدا کند یا اینکه خلق و خوی راهنما و رهجو با یکدیگر سازگار نباشد. در برخی از موارد این احتمال وجود دارد که رهجو فرد دیگری را برای راهنمایی خود پیدا کرده باشد و با او ارتباط بهتری برقرار کند. ممکن است که ما به عنوان راهنما در زندگی خود با یک مساله مهمی روبرو شویم و لازم باشد تا تمام تمركز و تلاش خود را صرف سامان دادن زندگی خودمان کنیم. به عنوان یک راهنما باید آنقدر فروتن باشیم که بپذیریم ممکن است کسی از ما خوشش نیاید و چون ما در گروه خودیاری به سر می‌بریم به اين معنی نيست كه می‌توانيم به همه كمك كنيم.

 واقعیت این است که ما هم اشتباهات و نقطه ضعف‌های خاص خودمان را داریم. به همین علت عقل و منطق حکم می‌کند که برای برعهده گرفتن مسئولیت یک رهجو یک دوره آزمایشی تعیین کنیم، برای مثال با یکدیگر قرار بگذاریم که چند جلسه با هم کار کنیم و بعد درباره ادامه دادن یا ندادن این رابطه تصمیم بگیریم. این روش به هر دوی ما این امکان را خواهد داد تا یکدیگر را بشناسیم و با طرز كار هم آشنا شویم و بدانيم كه آیا به یکدیگر اعتماد کافی داریم یا خیر. توافق درباره ادامه رابطه تا یکماه روش مناسبی است چون از این مرحله به بعد است که صرف وقت زیاد و در میان گذاشتن اطلاعات و مسائل شخصی نیاز دارد. بهتر است که از همان ابتدا دو طرف در این مورد به توافق برسند که پس از سپری شدن دوره آزمایشی هر یک از آنها می‌تواند به این رابطه پایان دهد.

البته هر یک از راهنما یا رهجو در هر زمان که بخواهند می‌توانند به رابطه خود پایان دهند؛ اما تعیین یک دوره آزمایشی به رهجو این امکان را خواهد داد تا بتواند از آزادی شخصی و حق انتخاب بهتر استفاده کند. این روش نشان خواهد داد که ما برای برطرف ساختن ایرادات و یادگرفتن فروتنی تلاش کنیم و در ضمن به خواست و نیازهای دیگران نیز احترام بگذاریم. به این ترتیب در پایان دوره آزمایشی بدون اینکه بین شما و رهجویتان کدورتی پیش بیاید یا دست رد به سینه شما زده شود می توانید به این رابطه پایان دهید. برابر قوانین گروه انتخاب راهنما حق رهجوست و حسی بوده و حق دارد تا 3 راهنما عوض کند.

ارتباط و تماس با راهنما

به عنوان یک راهنما، بهتر است درباره زمان مناسب برای برقراری ارتباط و تماس در مواقع اضطراری با رهجو به توافق برسيد. یک زمان مناسب در روز که فرصت صحبت کردن را دارید برای مثال مشغول کار نیستید مشخص کنید. می‌توانید به رهجوی این آزادی را بدهید که در هر زمان از شبانه روز که با خطر وسوسه و… روبرو شد با شما تماس بگیرد، چون تماس گرفتن در چنین مواقعی بسیار مهم و حیاتی است.

برخی از راهنمایان از رهجویان خود به ویژه تازه واردین می‌خواهند هر روز تماس بگیرند. بهتر است از آنها بخواهیم که در این تماس‌ها توجه و سخنان خود را به مسائل مربوط به درمان محدود کنند و از صحبت کردن درباره مشکلات کلی زندگی خودداری کنند با این کار نه فقط هدف از ارتباطی که بین راهنما و رهجو برقرار شده است مورد تاکید قرار خواهد گرفت بلکه توجه رهجوی شما بر روی راه حل درمان متمرکز خواهد شد. به رهجوی خود یادآوری کنید که وی می‌تواند به صورت تلفنی و یا حضوری با دیگر افراد رها شده به مشارکت بپردازد، ولی شما به عنوان یک راهنما تنها مسئول هدایت کردن وی به سوی رهایی می‌باشید.

تعدادی از مزایای درخواست از رهجو برای تماس گرفتن روزانه در روزهای اول به شرح زير است:

امکان شناخت بهتر و سریعتر از یکدیگر را فراهم آورده و باعث می‌شود تا به یکدیگر اعتماد و اطمینان کنیم.

تاکیدی بر تعهد ما برای حمایت از رهجو است و در ضمن رهجو را به اجرای کارهایی که برای رهایی وی ضرورت دارد تشویق می‌کند.

این امکان را می‌دهد تا پیشرفت روزانه رهجو را زیر نظر بگیریم و به شکل موثرتری از وی حمایت کنیم.

رهجو علاقه و جديت خود برای رهایی را نشان خواهد داد.

باعث می‌شود رهجو انزواطلبی و گوشه‌گيری را که در دوران اعتياد به آن عادت کرده است کنار گذاشته و به گفتگو با ما درباره مسائل مربوط به زندگی و رهایی خود تمايل پيدا كند.

باعث خواهد شد تا زمینه‌ای برای برقراری تماس منظم بین شما و رهجو فراهم شود و در تمامی دوره‌ای که او را حمايت می‌کنید ادامه پیدا کند. علاوه بر این، به وی کمک خواهد کرد تا هر زمان که وسوسه مصرف مجدد مواد مخدر به سراغش آمد با شما تماس بگيرد.

مزايای عملکرد منظم و منسجم با رهجو را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- ایجاد انگیزه

ایجاد انگیزه در رهجو با دانستن این نکته که در مدت زمان مشخصی با عملکرد می‌تواند به رهایی برسد

2- تمرکز بر درمان و رهایی

کمک به رهجو برای متمرکز ساختن تلاش‌ها و حواس خود بر روی اصول رهایی و نظم به عنوان اولویت اول.

۳-امید به رهایی

ايجاد اميد در رهجو و اطمینان دادن از این که ما به عنوان يك راهنما در مورد رهایی او جدی و مسئول هستيم.

4- مسئولیت پذیری

دانستن این موضوع که رهجو برای رهایی باید کارهای خاصی را انجام دهد و اینکه شما چه انتظاری از او دارید، رهجو را تشویق می‌کند تا مسئولیت درمان خود را بر عهده بگیرد.

5- ایجاد ساختار و نظم

دانستن این که باید راس ساعت در کارگاه آموزشی حضور پیدا كرده و به اهداف خاصی برسد و اینکه در این راه از حمایت و پشتیبانی شما برخوردار خواهد بود در رهجو حس مسئولیت پذیری ایجاد خواهد کرد و به زندگی او تا حدودی نظم و انضباط خواهد بخشید.

فراموش نشود رابطه راهنما و رهجو رابطه مرید و مراد نبوده ولیکن اگر اطاعت و عمل در دریافت آموزش‌ها نباشد هرگز کارآمد نخواهد بود. راهنما نیز خوب می‌داند هدایت انسانها بخصوص انسانهایی که راهکارهای مختلفی را بکار برده موفق نشده‌اند بسیار مهم بوده و حفظ قوانین و حرمت، موجبات موفقیت را فراهم می‌نماید و رابطه با رهجو رابطه مقدس و تا حدودی شبیه رابطه شاگرد و استاد بوده و اجرای آموزش‌های ارائه شده به رهجو را باید از او طلب نماید .

موفق باشید

رهسپار اسماعیل

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *