گروه مسافران رهایی

در سال 1395 با هدف کمک به افراد و خانواده های درگیر اعتیاد تشکیل شد، و در زمینه پیشگیری ، آموزش و کمک به خانواده ها در جهت کاهش آسیب و چگونگی رفتار با فرد خواهان رهایی از قطع مواد ، رهایی و پایداری در قطع می باشد.

حمایت از ما

کلیه هزینه‌ها از مشاوره فردی و گروهی، درمان و پیگیری در عدم بازگشت به اعتیاد توسط گروه به صورت کاملا رایگان می باشد.

این گروه خودیاری به هیچ نهاد و سازمانی وایسته نمی‌باشد و منابع مالی آن از طریق کمک‌های حامیان و خیرین (سراسردنیا) به صورت واریز به کارت شماره 6037997599076909 به نام موسسه مسافران رهایی ماندگار نزد بانک ملی تامین می‌شود.

 

.All costs of individual and group counseling, treatment and follow-up on non-return to addiction by the group are completely free

This self-help group does not belong to any institution or organization and its financial resources are provided through the help of sponsors and donors (all over the world) by depositing the card number 6037997599076909 with Bank Melli

روش های حمایت از مسافران رهایی

  • خرید جزوات و سی دی
  • واریز مستقیم به حساب
  • تهیه وسایل آموزشی
  • تهیه مکان برگزاری کلاس آموزشی

باور ما توانستن بود و توانستیم

ما اینجا هستیم تا به شما در پیدا کردن بهترین راه کمک کنیم

10+سال تجربه
386افراد رها شده
5تعداد شعب
50افراد در حال درمان

موسسین گروه

ملاقات با تیم های حرفه ای ما

۲۰۲۱۰۳۲۷_۲۰۵۲۵۹

آقای اسماعیل بصائری

دبیر اجرائی

image

 

معاون درمان

1579206408953

خانم میرباقری

مسئول گروه خانواده

438313067_276780

آقای محمودی

مدیر موسسه